Indien u gebruik wilt maken van de diensten van Overbosch advies zal er eerst een intake gesprek plaats vinden. Vervolgens wordt er vooraf een tarief afgesproken. Afhankelijk van het vraagstuk wordt er nog een tweede gesprek ingepland. In het maken van afspraken is Overbosch zeer flexibel, zowel in tijden als in locatie.

Overbosch advies | Werkwijze